Harmonogram

Działamy od poniedziałku do piątku
godz. otwarcia  15.00 - 20.00 

Poniedziałek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 18:00 miting grupy AA

Wtorek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem zestawu do tenisa stołowego - około 16:00

od godz. 19:30 Grupa Anonimowych Narkomanów "GAJ" (link do spotkania online: https://us04web.zoom.us/j/844988786 hasło: 6666)

Środa

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 15:00 do 17:00 punkt poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. zaburzeń seksualnych i przeciwdziałania przemocy (wizyta po uprzednim umówieniu telefonicznym)

od godz. 18:00 miting grupy AlAnon "Trójkącik"

Czwartek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 18:00 Grupa NAR-ANON FAMILY NARnia Wrocław

 w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz 16:00  punkt konsultacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy

w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz 16:00  punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy

Piątek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 16:00 do 18:00

prowadzenie punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i wsparcia osób z lękami wynikającymi z  pandemii SARS COV 2 (wizyta po uprzednim umówieniu telefonicznym)

około godz. 18:00 w piątek poprzedzający spotkanie Intergrupy AA Ślęża przygotowanie robocze służb,

Sobota

dzień przeznaczony dla członków Stowarzyszenia

w 2. sobotę każdego miesiąca od godz. 9:30 spotkanie Intergrupa AA Ślęża

W czasie otwarcia Klubu możliwość korzystania z internetu i telewizji kablowej.

W ramach działań Klubu Abstynenta organizowane są 3 autokarowe wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w roku kalendarzowym.

Stowarzyszenie może zorganizować wyjazdy na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe:

  • Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie w czerwcu
  • Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu w lipcu

pod warunkiem zebrania się odpowiedniej frekwencji (od 40 osób).  Bliższe informacje: telefonicznie lub na skrzynce e-mailowej.

 

Inne formy aktywności:

  • Spotkania klubowe - okazjonalne - terminy i tematy spotkań; terminy wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, wyjścia do teatrów i kina - terminy i tytuły spektakli i filmów ogłoszone zostaną z wyprzedzeniem na naszej stronie w zakładce "Aktualności"