Aktualności

W związku z zaleceniami dotyczącymi pandemii koronawirusa Klub Abstynenta przechodzi na działalność zdalną do dnia 03.05.2021 r.

W razie potrzeby prosimy o korzystanie z podanych nr telefonów w godzinach podanych w zakładce "harmonogram".

 

Dyżur pierwszego kontaktu:

od poniedziałku do piątku

+48 695 055 506

+48 691 020 700

 

 

Dyżur punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. zaburzeń seksualnych i przeciwdziałania przemocy:

środy

+48 606 669 466

 

Dyżur punktu konsultacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców) zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy:

czwartki

+48 603 13 13 85

 

 

Dyżur punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i wsparcia osób z lękami wynikającymi z  pandemii SARS COV 2:

piątki

+48 504 073 016

 

 

 

     W związku z obowiązującymi obostrzeniami następuje zmiana terminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia "MOST"

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA
 STOWARZYSZENIA „MOST” NA DZIEŃ 29 maja 2021 ROKU
                   I  PROGRAMIE  ZEBRANIA

      ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZWOŁUJE WALNE ZEBRANIE
               NA DZIEŃ 29 maja 2021 ROKU NA GODZ. 16:00 W SIEDZIBIE   
                                        STOWARZYSZENIA                 

                                                    PROGRAM ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu
2. Stwierdzenia ważności Zebrania
3. Wybór prowadzącego i protokolanta
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie nad udzieleniem skwitowania Zarządowi
9. Głosowanie nad udzieleniem skwitowania Komisji Rewizyjnej
10. Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej
11. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w roku 2021
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Zebrania