Aktualności

                                               

Zapraszamy do korzystania przez grupy "anonimowe" z pomieszczeń Klubu Abstynenta!

 

Klub jest wyposażony w środki ochrony adekwatne do panującej sytuacji.  

Jednocześnie informujemy, że Klub Abstynenta wznawia swoją działalność w pomieszczeniach Stowarzyszenia, ale odbywają się również dyżury telefoniczne:

 

Dyżur pierwszego kontaktu:

od poniedziałku do piątku

+48 695 055 506

+48 691 020 700

 

Dyżur punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy:

wtorki

+48 504 073 016

 

 

Dyżur punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. zaburzeń seksualnych:

środy

+48 606 669 466

 

Dyżur punktu konsultacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców) zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy:

czwartki

+48 603 13 13 85